Paryank Shah

Paryank Shah

Partner

Lavish Wadhwani

Lavish Wadhwani

Director, Business Development

Ramesh Pillai

Ramesh Pillai

Senior Manager, Head of Operations

Shrushank Vakil

Shrushank Vakil

Assistant Manager

Vipul Chitroda

Vipul Chitroda

Assistant Manager

Sweta Madlani

Sweta Madlani

Senior Coordinator

Karan Madlani

Karan Madlani

Senior Coordinator

Prem Parikh

Prem Parikh

Senior Coordinator

Akash Vaishnav

Akash Vaishnav

Administrative Assistant

Chellapandi K

Baishma Balan

Baishma Balan

Assistant Accountant

Vismaya Anilkumar

Vismaya Anilkumar

Office Facilities & HR Assistant

EKM Abdul Kader

EKM Abdul Kader

Public Relation Officer
  • Phone: (123) - 222 -1452